Article de presse

Article paru dans l’Éditoriale de la Fédération Traditionnelle Martiale d’Hồ Chí Minh Ville.

Sur le site :                                                                                                       http://hochiminh-city.com/vothuat/2016/01/23/mon-phai-cay-lau-vo-dao/                     Une partie de l’article et sa traduction approximative.  …                                               Môn phái cây lau võ  đạo                                                                                                  AN BIÊN TẬP vtct-ld.ucoz.com

Võ cổ truyền Việt Nam có nhiều môn phái hoạt động trong nước và nước ngoài, một số tổ chức Liên đoàn, Tổng hội, Hội, Võ đường được thành lập, giúp phong trào Võ cổ truyền Việt Nam ngày một vững mạnh và thu hút nhiều người tham gia tập luyện, trong đó có Môn phái Cây Lau Võ Đạo (L’École Le Roseau).

Cây Lau Võ Đạo là môn phái Võ cổ truyền khởi từ Lão võ sư Nguyễn Trung Hoà (1914 -1975), truyền dạy tại Pháp năm 1948, tiếp đến là Grand Master Bernard Võ Định Quang, cấp 18 Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam, người sáng lập L’école Le Roseau, sau  phát triển sang Đức, Tahiti, Caribê, Ba Lan…

Nhóm võ sư, huấn luyện viên Cây Lau Võ Đạo Pháp có Michel Brenot, Sabrina Barreau, Brigitte Baudet, Nicolas Brenot và nhóm võ sư, huấn luyện viên Cây Lau Võ Đạo Đức có Christian Kronenbitter, Christine Kronenbitter, Georg Bachhuber, Ramona Péntek. Tất cả đến Việt Nam ngày 27 tháng 12 năm 2015, rồi lên thành phố Đà Lạt tập luyện Võ thuật cổ truyền Việt Nam với Thầy Trương Văn Bảo, Phó Tổng thư ký Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh Lâm Đồng, Trưởng môn Thiếu Lâm Phật Gia Quyền, Sư trưởng Võ đường Trần Hưng Đạo Đà Lạt.

Les Arts martiaux traditionnels du Vietnam sont représentés dans le pays et à l’étranger, des Fédérations et Écoles ont été fondées. Le mouvement des Arts Martiaux Traditionnels Vietnamiens est de plus en plus fort et attire de nombreux participants dont Môn phái Cây Lau Võ Đạo (L’École Le Roseau).

Môn phái Cây Lau Võ Đạo est une École traditionnelle puisant son origine de Lão võ sư Nguyễn Trung Hoà (1914 -1975) qui enseigna en France dès 1948, suivi par le Grand Maître Bernard Võ Định Quang, Đai võ sư 18ème cấp de la Fédération des Arts Martiaux Traditionnels du Vietnam de France. Il est le fondateur de l’École Le Roseau qu’il développa en France, en Allemagne, à Tahiti, aux Caraïbes, en Pologne …

Le directeur technique de l’École Le Roseau France Võ sư Michel Brenot, accompagné de Sabrina Barreau, Brigitte Baudet, Nicolas Brenot et du groupe Allemand, représenté par Võ sư Christian Kronenbitter, Christine Kronenbitter, Georg Bachhuber, Ramona Péntek sont arrivés au Vietnam le 27 Décembre 2015. A Hồ Chí Minh Ville puis à Đà Lạt pour s’entraîner aux Arts Martiaux Traditionnels Vietnamiens avec Đai võ sư Trương Văn Bảo, vice-secrétaire général de la Fédération des Arts Martiaux Traditionnels Vietnamiens, Président de la Fédération des Arts Martiaux Traditionnels de la province de Lâm Đồng, Chef de l’École Shaolin et Fondateur du Võ đường Trần Hưng Đạo Đà Lạt.
Võ thuật cổ truyền quốc tế Để lại bình luận

retour en haut de page